Chinese Art

In our Chinese Art collection we represent works of art from the following artists:

Yin Kun
yin kun 100x120 bed

 

Zhang Hui

zhang hui drum 100x100

Zhang Haiying
zhang haiying  200x160

Luo Hui
Luo Hui-2

Feng Zhengquan
feng zhengquan

Han Yajuan
han yajuan 60x60

Feng Zhengjie
feng zhengjie

Chen Fei
Chen Fei-4

Li Hui