James Ensor, 1938

Artist: Ernst van Leyden

Oil on canvas, 50 x 68 cm

Read more about James Ensor, 1938

James Ensor, 1938

Ernst heeft het werk van Eugène Berman (1899-1972 een schilder van Russische afkomst) reeds in 1927 in Parijs leren kennen. Ernst verblijft namelijk vanaf 1925 regelmatig in de Franse metropool en heeft er een eigen atelier. Hoewel de Van Leydens niet tot de Neo-Romantici worden gerekend is er toch zeker sprake van verwantschap of zelfs van beïnvloeding. De toonzetting van de portretten rond de jaren ’40 van Ernst (bijvoorbeeld van James Ensor, Bertolt Brecht en Helene Weigel en van Thomas Mann) en van Karin (zoals van Gloria Vanderbilt (1924)) komt in hoge mate overeen met de werkwijze van Eugène Berman en de zijnen. Voor de Van Leydens kan dit deel uit hun oeuvre als een tussen- of overgangsfase worden beschouwd, waarin ze zich confirmeerden aan de behoudende, conventionele smaak van hun opdrachtgevers.

Specifications
Technique

0.00