Roma turkey vendors, 1954

Artist: Karin van Leyden

Oil on canvas, 123 x 159 cm

Read more about Roma turkey vendors, 1954

Roma turkey vendors, 1954

Op een kladblaadje, een dun klein doorslagpapiertje, tekent Karin in 1956 twee schema’s met de ontwikkeling van de kunst zoals zij die ziet. Het meest uitgebreide schema is duidelijk een uitwerking van het andere. Karin herkent drie grote ontwikkelingsstromen: één vanuit de Precolumbiaanse kunst, één vanuit de negersculptuur en een derde vanuit de Grieks-Etruskische traditie. Pablo Picasso is de enige kunstenaar die, rood onderstreept, in alle drie de stromen figureert. Ook Rufino Tamayo staat hoog aangeschreven. Deze Mexicaanse kunstenaar stamt weliswaar uit de precolumbiaanse traditie, maar heeft, zo meent Karin, ook veel invloeden ondergaan van de andere twee, in het bijzonder van Picasso. Karin zelf stelt zich op te midden van het kunstenaarsgeweld. Zij schaart zich weliswaar onder Tamayo, maar meent ook beïnvloed te zijn door de Griekse kunst, door Bonnard en door de Mexicaanse kunst.

Specifications
Technique

0.00